Mindescape har valt att avsluta samarbete mellan Huddinge Solfilm och Stockholm Fastighetsfilm. I takt med ändrade arbetsförhållanden och mer krävande arbetsuppgifter väljer vi att söka nya leverantörer och nya partners för montering av folier och filmer. Vi kommer framöver erbjuder mer tjänster och söka nya leverantörer inom flera områden närliggande monteringar och fordons branschen.

Med Vänliga Hälsningar,
Mindescape

Bokmärk denna post:

Gå tillbaka